My Renault

De Euro 6-norm wordt strenger

Om ons milieu en onze gezondheid te beschermen, moet de vervuilende uitstoot van nieuwe voertuigen blijven dalen. Tussen september 2018 en januari 2021 zal de geldende Europese norm grote aanpassingen ondergaan, met nieuwe verplichtingen voor de constructeurs. In deze context lanceert Renault een nieuw gamma motoren, die minder vervuilend zijn en toch niet inboeten aan kracht.

Mooie vooruitgang

De Europese Euro-normen bepalen de bovengrens van de vervuilende uitstoot: NOx (stikstofoxide), HC (onverbrande koolwaterstoffen), CO (koolstofmonoxide) en PM (deeltjes). Sinds de introductie van de eerste norm Euro 1 in 1992 is de uitstoot van deze vervuilende stoffen al met meer dan 80% gedaald!

Nieuwe uitdagingen, nieuwe technologieën

Om te beantwoorden aan de allerlaatste normen Euro 6-Temp (vanaf 09/2019 voor particuliere voertuigen en 09/2020 voor bedrijfsvoertuigen) en Euro 6 D (vanaf 01/2021 voor particuliere voertuigen en 01/2022 voor bedrijfsvoertuigen) zullen de thermische motoren van de Renault Groep worden uitgerust met nieuwe technologieën. Doelstelling: een nog grotere daling van de vervuilende uitstoot. Tegelijk zal de naamgeving van de desbetreffende motoren veranderen.

Emissieregelingstechnologieën voor Renault-dieselmotoren

Alle nieuwe dieselmotoren, zowel voor particuliere als voor bedrijfswagens, hanteren een emissieregelingstechnologie die selectieve katalytische reductie (SCR) omvat met AdBlue®-injectie. Dat is een mengsel van gedemineraliseerd water en ureum dat wordt toegevoegd in een specifieke tank naast de brandstoftank. Met deze nieuwe technologie kan de NOx (stikstofoxide) doeltreffender worden geëlimineerd. En dit zonder afbreuk te doen aan de prestaties! De nieuwe dieselmotoren zullen krachtigere prestaties (meer koppel en vermogen) leveren en een geoptimaliseerd verbruik hebben. Goed om te weten: de dieselmotoren van Trafic en Master zijn al uitgerust met de SCR-technologie met AdBlue®-injectie.

Nieuwe naamgeving Renault-dieselmotoren

De dieselmotoren zullen voortaan aangeduid worden met ‘Blue dCi’, door het gebruik van de SCR-technologie met Adblue®-injectie. Sinds juli 2018 wordt het ‘ENERGY’-label, dat eigen is aan Renault, niet meer toegepast op particuliere voertuigen, omdat het te weinig onderscheidend is. Het label wordt wel aangehouden voor Master en Trafic waar het de krachtigste motoren aanduidt.

Emissieregelingstechnologieën voor Renault-benzinemotoren

Alle nieuwe benzinemotoren met directe inspuiting, die al krachtigere prestaties en een geoptimaliseerd verbruik hebben, zullen worden uitgerust met een roetfilter. Om te beantwoorden aan de nieuwe norm wordt de emissie ook geregeld door een vierwegkatalysator (en geen driewegkatalysator zoals bij Euro 6B-motoren). De benzinemotoren met indirecte inspuiting hebben geen roetfilter nodig omdat ze al beantwoorden aan de EURO 6D-Temp-norm.

Nieuwe naamgeving Renault-benzinemotoren

De benaming van de benzinemotoren wordt uitgebreid met ‘GPF’ (Gasoline Particulate Filter of roetfilter). De motor 1.8 TCe GPF zal ook de Mégane R.S.-versie tot 300 pk uitrusten. Voor de andere R.S.-voertuigen zal de naam 1.8 Tce blijven. Zoals ook bij de dieselmotoren het geval is, wordt het ‘ENERGY’-label, dat eigen is aan Renault, niet meer toegepast op particuliere voertuigen sinds juli 2018.

Word Renault ambassadeur !

U heeft geen toegang tot dit formulier.