My Renault

Onze inzet voor de planeet

Ellen MacArthur is niet alleen een zeilster die haar sport voorgoed veranderde, maar ook overtuigd milieubeschermster en militante die een oplossing wil vinden voor de problemen die ons milieu op dit moment bedreigen. Een engagement dat ook Renault niet vreemd in de oren klinkt, want het merk wil meewerken aan een steeds schonere mobiliteitstoekomst. Het hoeft dus niet te verbazen dat ze bijna 10 jaar geleden de handen in elkaar sloegen en ook vandaag nog nauw samenwerken.

Al elf jaar...

Dat Ellen MacArthur een succesvol zeilster was, hoeft geen betoog meer. Ze won onder andere de Route du Rhum in 2002 en vestigde daarbij een nieuw record en behaalde een mooie tweede plaats tijdens de populaire Véndée Globe en de Transat Jacques-Vabre. Daarnaast staat ze echter ook vaak op de barricaden. Zo wil ze met behulp van haar Ellen MacArthur Foundation de klimatologische uitdagingen het hoofd bieden. Ellen en Renault hadden al sinds 2007 nauwe contacten, maar pas in 2009 kwam er echt schot in de zaak. Overtuigd door het project wierpen Renault en nog vier andere groepen zich op als stichtende leden van de Ellen MacArthur Foundation, die uiteindelijk in september 2010 het levenslicht zag.

Het doel van de stichting

Renault en de Foundation baseren zich op één enkele vaststelling: als de bronnen beperkt zijn, moeten ze simpelweg beter beheerd worden. En in een steeds benardere situatie is er ook betere bescherming nodig. Op die twee uitdagingen biedt een circulaire economie het antwoord. Renault is daar al lang mee bezig, maar het concept wordt ondertussen door steeds meer bedrijven toegepast.

Circulaire economie, wat is dat?

Eenvoudig gezegd staat circulaire economie voor een cirkelvormig, economisch model. Dat betekent dat er geen of weinig afval geproduceerd wordt. Het ziet er eigenlijk als volgt uit: ontginning -> productie -> gebruik -> recyclage. Uiteraard komt er nog veel meer bij kijken, zoals transport, en dan vooral tijdens complexe productieprocessen zoals die voor een wagen. Het belangrijkste is echter dat het bedrijf een punt bereikt waarop de verspilling praktisch nihil is. Bovendien toonden studies van de Foundation al aan dat de overgang naar een circulaire economie talloze voordelen kan opleveren. Dat is niet niks!

Renault, stichter of speler?

Renault kijkt niet werkeloos toe en draagt actief zijn steentje bij aan het behalen van de doelen van de Foundation. Samen stimuleren ze het onderzoek naar nieuwe technische oplossingen, processen en circulaire, economische modellen. Intern werkt de groep dan weer aan de sensibilisering van alle medewerkers, aandeelhouders én economische besluitvormers. Renault en de Ellen MacArthur Foundation gaven hun partnership net nog een boost door nieuwe engagementen op het vlak van circulaire economie aan te gaan. Zo zullen deze economische principes opgenomen worden in de internationale werkwijze, wat vooral invloed zal hebben op de inzet van werknemers, de levenscycli van elektrische batterijen én nieuwe mobiliteitsoplossingen. Wordt vervolgd!

--> -->

Word Renault ambassadeur !

U heeft geen toegang tot dit formulier.